Az Akác

  • Elnevezések
  • Elterjedés
  • Az élőfák jellemzői
  • A fatest makroszkópos jellemzői
  • Fahibák, károsodások, tartósság
  • Mechanikai tulajdonságok
  • Kémiai tulajdonságok
  • Erdei választékok
  • Megmunkálási sajátosságok
  • Az akác felhasználási területei