Fizikai tulajdonságok

Sűrűsége (kg/m3) :

-abszolút szárazon: 540-740-870;
-légszárazon (u=12%): 580-770-900;
-élőnedvesen: 800-900-950.

A frissen kitermelt  akácfa mindössze 35-45% nettó nedvességet tartalmaz, ezért frissen vágva is jól ég.
Az akácfa rosttelítettségi pontját különböző vizsgálatok során 21,8-22,5% netto nedvességtartalomban határozták meg.

Zsugorodása % :

– rostirányú: 0,1;
– húrirányú: 5,4-7,2;
– sugárirányú: 3.2-4.,6;
– térfogati: 11,4-12,2.

Pórustérfogata % : 52.

Az akác esetében igen kedvezőnek ítélhető a húr- és sugárirányú jellemzők hányadosa (a zsugorodási anizotrópia).  Ezzel szemben meg kell jegyezni, hogy az akácfában igen jelentős belső feszültségek vannak.  Ez kapcsolatban áll a fafaj gyors növekedésével, az évgyűrűszerkezet rendkívüli inhomogenitásával, a nagy juvenilis fa részaránnyal és a gyakori külpontos bél elhelyezkedéssel.  E belső feszültségek gyakran okozói a különböző alakváltozásoknak, repedéseknek.
Hőtechnikai tulajdonságok:
Nagy sűrűsége miatt az akácfa viszonylag nehezen gyullad.  A gyulladáshoz szükséges minimális hősugárzási intenzitás 2,6 W/cm2.  A tartószerkezetek tűzállósági méretezésekor a fenyőkre 1,0, a nyárakra 1,3, az akácra igen kedvező 0,5 mm/min. beégési sebességet ajánlatos figyelembe venni.
Vizsgálataink szerint az akácfa fűtőértéke abszolút száraz állapotban a következő (KJ/kg):

 

kéregmentes faanyag 17 777
kéreg 19 145
 törzsfa (kéreggel)  18 047
vastag gyökér 17 223

Ha 700 kg/m3 sűrűséggel számolunk (kéreggel együtt), akkor az akác tűzifa térfogatra vetített fűtőértéke: 12 633 MJ/m3 .  A fentiekből adódóan 2,5 t (vagy 3,5 m3) 12% nedvességtartalmú (légszáraz) akác tűzifával 1 t tüzelőolaj helyettesíthető. Az akác tűzifát elegendő egy évig tárolni –  az alacsony kezdő nedvesség miatt – és  szakszerű tárolás esetén gomba- és rovarkárosítások nem jelentkeznek.