Négy oldalán fűrészelt oszlop

A négy oldalán fűrészelt oszlop előállítását a műszaki leírás alapján végezzük. A vevő előzetes kérésére ettől eltérünk. Ezen belül megkülönböztetünk hegyezett és hegyezés nélküli választékot. Ezt a választékot akác fafajból készítjük.

MŰSZAKI LEÍRÁS
Állapot: Alapvetően friss és egészséges faanyagból termelt áru. Amennyiben a méreti követelmények megfelelőek, korábbi termelésű raktározott áru is korlátozás nélkül elfogadott. A raktározás miatt keletkező elszíneződés és naprepedés nem minősül fahibának. Mezőgazdasági minőség: minden olyan fahiba, mely a szilárdságot nem befolyásolja elfogadott.
Kérgezés: Az esetleg előforduló fagömbösséget kézzel fehérre kérgezzük.
Kidolgozás: Négy oldalán egyenes, párhuzamos, egymásra merőleges hosszirányú fűrészvágással kialakított szabályos négyzet keresztmetszetű karó. Egészséges bél, korlátozás nélkül elfogadott. Tompaélüség a darabszám 25%-nál fordulhat elő, az él 25%-ánál nem nagyobb szélességgel. (pl. 40×40 mm esetén 10 mm szélesség)
Mérettűrés a keresztmetszetnél fűrészfriss állapotban +2/+3 mm;
légszáraz állapotban 0/+1 mm;
hosszúságnál: +/- 10 mm 150 cm-ig,
hosszabbaknál +/-20 mm.
A karóknak a felhasználás időpontjában kell a megrendelt méretnek megfelelni.
Hegyezés: A karók egyik végükön 4 oldalról tompán hegyezettek. Hegyezés hossza 15-25 cm, végződése ca. 1×1 cm. 150 cm-nél rövidebb nevelőkarónál a hegyezés hossza 12-15 cm, végződése ca. 0,5x 0,5 cm. Az esetleg előforduló körhegyezés egyenértékűként elfogadott.
Görbeség: A karó teljes hosszán mérve az elfogadott síkgörbeség 1 cm / folyóméter. (pl. a 2 m hosszúságú karó görbeségének húrmagassága, max. 2 cm.)
Hosszúság: A megrendelés szerint-1/+3 cm toleranciával. A karók ütőfelületét a hossztengelyre merőlegesen vágjuk.
Göcsök: Egészséges göcs, korlátozás nélkül, korhadt és fekete göcs max. 2 cm átmérőig megengedett.
Csomagolás: Az árunak ép, villástargoncás kirakodásra alkalmas módon kell csomagolni.

Szőlőkaró fűrészelt és hasított

A szőlészetben támasztékként használatos karó. Gyártását az MSZ 08-0546-os szabvány alapján végezzük, s mint házi szabványt alkalmazzuk. A vevő előzetes kérésére ettől eltérünk. Ez alapján megkülönböztetünk kézi és gépi telepítéshez készített, valamint hasított és fűrészelt kivitelű, hegyezett és hegyezetlen szőlőkarót. Ezt a választékot akácfafajból készítjük.
MŰSZAKI LEÍRÁS
Állapot: Alapvetően friss és egészséges faanyagból termelt áru. Amennyiben a méreti követelmények megfelelőek, korábbi termelésű raktározott áru is korlátozás nélkül elfogadott. A raktározás miatt keletkező elszíneződés és naprepedés nem minősül fahibának. Mezőgazdasági minőség: minden olyan fahiba, mely a szilárdságot nem befolyásolja elfogadott.
Kérgezés: A karók kézzel fehérre kérgezettek a szíjácsig (de szíjáccsal együtt mérve).
Kidolgozás: A hengeres fából legalább két hosszirányú fűrészvágással kialakított (negyedelt, hatodolt, nyolcadolt) cikkelyezett keresztmetszetű, fagöbmös vagy több hosszirányú fűrészvágással kialakított egyéb szabálytalan sok szög (trapéz, deltoid, pentagon, hexagon. stb.) keresztmetszetű karó. Javítóvágások megengedettek.
Keresztmetszet: A tradicionális szőlőkarók keresztmetszete egy mérettartománnyal kerül kifejezésre.
Hegyezés: A vastag végén 4 oldalról tompán hegyezettek. Hegyezés hossza 15-25 cm, végződése ca. 1×1 cm. Nevelőkarónál a hegyezés hossza 10-15cm, végződése ca. 0,5x 0,5 cm.
Görbeség: A karó teljes hosszán mérve az elfogadott sík-görbeség 2 cm/ folyóméter, ( pl. a 2 m hosszúságú karó görbeségének húrmagassága max. 4 cm.). Javítóvágás megengedett.
Hosszúság: A megrendelés szerint-1/+3 cm toleranciával. Eltérő hosszt nem szállítunk! A karók ütőfelületét a hossztengelyre merőlegesen vágjuk.
Göcsök: Egészséges göcs, korlátozás nélkül, korhadt és fekete göcs max. 3 cm átmérőig megengedett.
Csomagolás: A karókat targoncával mozgatható kalodákba ( általában 115 x 115 cm-es keresztmetszetű, 8 cm talpmagasságú), vagy kötegekbe csomagoljuk. A különböző keresztmetszetű karókat, külön kalodába csomagoljuk. Az egyes keresztmetszetekből az alábbi darabszámokat helyezzünk a fajtánként egyforma magasságú, általában 115×115 cm keresztmetszetű kalodákba.

Szőlőtámfa

A szőlőültetvényekben, kordonos felépítésű gyümölcsösökben a futtató vagy tartóhuzalok kifeszítésére szolgáló faválaszték. Előállítását az MSZ 08-0588-as szabvány, és a műszaki leírás alapján végezzük. A szabványt, mint házi szabványt alkalmazzuk. E szerint megkülönböztetünk kérgezett és kéreg nélküli, valamint hegyezett és hegyezés nélküli választékot. A vevő előzetes kérésére ettől eltérünk.
MŰSZAKI LEÍRÁS
Állapot: Alapvetően egészséges faanyag. Olyan fahibák, melyek a faanyag szilárdságát nem csökkentik, korlátozás nélkül megengedettek. A naprepedés és az elszíneződés nem minősül fahibának.
Kérgezés: Gyakorlatilag fehérre kérgezett, palástra göcsözött.
Kidolgozás: A termék végét igény szerint koronázzuk, és a koronázás előtt mért átmérőből itt adjuk meg a cölöp névadó méretét (pl. 8-10).
Mérettűrés: Hosszúságnál: +/- 10 mm 150 cm-ig, hosszabbaknál +/-20 mm. A karók a felhasználás időpontjában a megrendelt méretnek megfeleljen.
Hegyezés: Felhasználástól függ. Általában a vastagabbik végét négy oldalról ca. 12-15 cm hosszan hegyezzük úgy, hogy a csúcs mérete 5×5 – 10×10 mm.
Görbeség: A karó teljes hosszán mérve az elfogadott síkgörbeség 1 cm / folyóméter. (pl. a 2 m hosszúságú karó görbeségének húrmagassága, max. 2 cm.)
Hosszúság: A megrendelés szerint -1/+3 cm toleranciával. A karók ütőfelületét a hossztengelyre merőlegesen vágjuk.
Göcsök: Egészséges göcs, korlátozás nélkül, korhadt és fekete göcs max. 2 cm átmérőig megengedett.
Csomagolás: A cölöpöket targoncával mozgatható kalodákba (110 cm széles, 110 – 120 cm magas 8 cm talpmagasságú) csomagoljuk. A különböző átmérőcsoportú cölöpöket külön kalodába csomagoljuk.

Cölöpfa

A víz- és egyéb építési célra készített választék. A cölöpfa gyártását a vevő igényei szerint végezz ük. Így lehet kérgezett és kéregben, vastag, vagy vékony végén kettő vagy több oldalról hegyezett és hegyezés nélküli, esetleg koronázott kivitel.